Opcje norm modelowania obciążeń

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Opcje norm modelowania obciążeń

W Tekla Structures, w menu Plik > Ustawienia > Opcje > Modelowanie obciążeń > Bieżąca norma dostępne są następujące normy modelowania obciążeń:

Opcja

Opis

Eurokod

Norma europejska

Brytyjska

Norma brytyjska

AISC (US)

Amerykańska norma wydana przez Amerykański Instytut Konstrukcji Stalowych

UBC (US)

Amerykańska jednolita norma budowlana

CM66 (F)

Francuska norma projektowania konstrukcji stalowych

BAEL91 (F)

Francuska norma projektowania konstrukcji betonowych

IBC (US)

Międzynarodowa norma budowlana, amerykańska

ACI

Publikacja 318 Amerykańskiego Instytutu Betonu

Dla każdej z dostępnych norm w oknie dialogowym Opcje istnieje oddzielna karta. W oknie dialogowym Opcje wymienione są na podstawie typów grup obciążeń częściowe współczynniki bezpieczeństwa w stanach granicznych oraz inne współczynniki kombinacji dla normy. Dla Eurokodu można również ustawić współczynnik klasy niezawodności i wybrać wzór do zastosowania w kombinacji obciążeń.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej