Właściwości obciążenia powierzchniowego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Właściwości obciążenia powierzchniowego

Okno dialogowe Właściwości obciążenia powierzchniowego umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości obciążenia powierzchniowego. Rozszerzeniem nazwy pliku właściwości obciążenia powierzchniowego jest .lm3.

Opcja

Opis

Nazwa grupy obciążeń

Grupa obciążeń, do której należy obciążenie.

Aby wyświetlić właściwości grupy obciążeń lub utworzyć nową grupę, kliknij Grupy obciążeń.

Karta Wielkość

Wielkości obciążeń w kierunkach X, Y i Z płaszczyzny roboczej.

Forma obciążenia

Umożliwia zdefiniowanie kształtu obciążonej powierzchni.

Dołączanie obciążenia

Wskazuje, czy obciążenie jest dołączone do elementu.

Elementy nośne

Elementy z przyłożonym lub nieprzyłożonym obciążeniem na podstawie nazw elementów lub filtrów wyboru.

Ramka ograniczająca obciążenia

Wymiary ramki ograniczającej w kierunkach X, Y i Z.

Odległości

Odsunięcie używane do zwiększenia lub zmniejszenia obciążonej powierzchni .

Aby zwiększyć obciążoną powierzchnię, należy wprowadzić dodatnią wartość współczynnika a. Aby zmniejszyć obciążoną powierzchnię, należy wprowadzić wartość ujemną.

Karta Panel obciążenia

Zobacz Ustawienia panelu obciążeń.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej