Właściwości położenia pręta analitycznego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Właściwości położenia pręta analitycznego

Okno dialogowe Właściwości położenia pręta analitycznego umożliwia przeglądanie i zmianę położenie pręta analitycznego.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy wybrać pręt analityczny, a następnie kliknąć dwukrotnie uchwyt znajdujący się na jego końcu.

Opcja

Opis

Tryb odsunięcia

Umożliwia zdefiniowanie, czy na końcu pręta analitycznego używane mają być automatyczne wartości odsunięcia (Odsunięcie automatyczne), czy wartości odsunięcia zdefiniowane przez użytkownika (Odsunięcie ręczne).

Odsunięcie

Umożliwia zdefiniowanie wartości odsunięcia w globalnych kierunkach X, Y i Z.

Zobacz również

Definiowanie położenia części analitycznych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej