Właściwości krawędzi obszaru analitycznego

Tekla Structures
2024
Tekla Structures

Właściwości krawędzi obszaru analitycznego

Okno dialogowe Właściwości krawędzi obszaru analitycznego umożliwia przeglądanie i zmianę położenia oraz połączenia krawędzi obszaru analitycznego.

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy wybrać obszar analityczny, a następnie kliknąć dwukrotnie uchwyt znajdujący się w punkcie środkowym krawędzi obszaru analitycznego.

Opcja

Opis

Tryb odsunięcia

Umożliwia zdefiniowanie, czy na końcu pręta analitycznego używane mają być automatyczne wartości odsunięcia (Odsunięcie automatyczne), czy wartości odsunięcia zdefiniowane przez użytkownika (Odsunięcie ręczne).

Odsunięcie

Umożliwia zdefiniowanie wartości odsunięcia w globalnych kierunkach X, Y i Z.

Te opcje automatycznie ustalają stopnie swobody.

Dostępne opcje:

Dostępne opcje:

Zobacz również

Definiowanie położenia części analitycznych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej