Menedżer zadań

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Menedżer zadań

Menedżer zadań jest narzędziem przeznaczonym dla wykonawców, podwykonawców i menedżerów projektu. Menedżer zadań umożliwia włączanie danych związanych z czasem do modeli 3D Tekla Structures oraz kontrolowanie harmonogramu na różnych etapach i poziomach szczegółowości w trakcie trwania projektu.

Menedżer zadań umożliwia tworzenie i zapisywanie zaplanowanych zadań oraz zarządzanie nimi, a także łączenie zadań z odpowiednimi obiektami modelu. Na podstawie zadań można tworzyć widoki modelu z możliwością personalizacji i złożone symulacje 4D postępu projektu.

Menedżer zadań umożliwia tworzenie lub importowanie zadań z narzędzi zewnętrznych do zarządzania projektami, takich jak Microsoft Office Project lub Primavera P6. Funkcja importowania umożliwia zachowywanie harmonogramów utworzonych poza środowiskiem modelu, podtrzymując tym samym organizację i inteligentny charakter harmonogramu. Menedżer zadań umożliwia uzupełnianie zaimportowanych harmonogramów o więcej szczegółów.

Powyższy proces pracy jest zgodny z normalnym przebiegiem realizacji projektu, czyli zwiększaniem świadomości działań wspierających realizację punktów kontrolnych i celów projektu na wyższym poziomie. Menedżer zadań stanowi logiczną przestrzeń do przechowywania takich informacji i pozwala poszerzyć kontrolę harmonogramu o wysokiej jakości prezentacje 3D.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej