Wskazówki dotyczące dużych modeli

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Wskazówki dotyczące dużych modeli

Kwestia związana z modelowaniem

Wskazówki

Układ współrzędnych

 • Nie należy umieszczać modelu w zbyt dużej odległości od punktu początkowego. Im większa odległość od początku modelu, tym mniejsza dokładność wszystkich obliczeń.

 • Globalne współrzędne należy oznaczać jako etykiety zamiast faktycznego używania ich przy modelowaniu.

 • W przypadku konieczności używania współrzędnych z miejsca budowy, należy pomijać pierwsze cyfry, jeśli są zawsze takie same. Na przykład zamiast współrzędnej 758 375 6800 należy użyć współrzędnej 375 6800.

 • Punkty bazowe umożliwiają użycie innego układu współrzędnych wymaganego do wymiany danych i współpracy. Innego układu współrzędnych możesz użyć do wstawienia modeli referencyjnych i wyeksportowania modeli IFC. Podczas korzystania z punktów bazowych można zmniejszyć współrzędne i dowolnie zlokalizować model. Można utworzyć dowolnie wiele punktów bazowych i wybrać jeden z nich jako punkt bazowy projektu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Punkty bazowe.

Obszar roboczy i widoczność

 • Należy używać możliwie małego obszaru roboczego.

 • Należy wyświetlać w widokach tylko niezbędne elementy.

 • Należy używać filtrów do sterowania widocznością elementów.

Widoki

 • Należy zamykać zbędne widoki.

 • Przed zapisywaniem dużych modeli należy zamykać wszystkie widoki.

Przełączniki wyboru

 • Przełącznik wyboru Wybierz modele referencyjne należy aktywować wyłącznie w razie potrzeby. Użycie tego przełącznika może wpłynąć na szybkość powiększania i obrotu, w szczególności w przypadku dużych i złożonych modeli, zawierających modele referencyjne.

Obiekty okrągłe

 • Otwory należy tworzyć za pomocą polecenia Utwórz śruby zamiast wycinania z użyciem okrągłych belek.

 • Do modelowania małych, prostych obiektów okrągłych należy używać sworzni zamiast małych belek okrągłych.

 • Haki transportowe i inne elementy osadzone należy modelować z użyciem prętów zbrojeniowych zamiast okrągłych polibelek.

Profile płyt kanałowych

 • Należy używać prostych profili stałych (nieparametrycznych).

 • Do uzyskania zakrzywionych narożników należy stosować fazowanie.

Komponenty użytkownika

 • Nie należy tworzyć zbyt skomplikowanych komponentów użytkownika. Stosowane w dużej liczbie zajmują bardzo dużo pamięci.

Numeracja

 • Nie należy numerować całego modelu naraz. Ponumerowanie wszystkich obiektów w dużym modelu może trwać długo.

Baza danych modelu

 • Jeśli rozmiar pliku modelu zwiększa się, naprawa bazy danych modelu może pomóc w znacznym ograniczeniu jego rozmiaru i pozbyciu się w ten sposób problemów z niedoborem pamięci operacyjnej.

Foldery Firmowy i Projektowy

 • Foldery Firm i Project należy zapisywać lokalnie na dysku twardym komputera zamiast na dysku sieciowym. Oszczędza to czas, jeśli sieć ma małą szybkość.

  Podczas pracy w trybie wielu użytkowników należy upewnić się, że foldery są synchronizowane na dyskach twardych wszystkich użytkowników. Zapobiegnie to utracie lub zmianie ważnych informacji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej