Raporty

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Raporty

Raporty można tworzyć na podstawie informacji zawartych w modelach Tekla Structures. Raportami mogą być na przykład listy rysunków, śrub i elementów. Tekla Structures tworzy raporty bezpośrednio na podstawie bazy danych modelu, dlatego informacje są zawsze dokładne. Raporty mogą zawierać informacje o wybranych elementach lub o całym modelu.

Tekla Structures zawiera dużą liczbę standardowych szablonów raportów. Użyj Edytora szablonów, aby modyfikować istniejące szablony raportów lub tworzyć nowe, zależnie od potrzeb.

Należy pamiętać, że raporty nie są aktualizowane automatycznie wraz ze zmianą modelu, trzeba je więc utworzyć ponownie.

Szablony raportów domyślnie znajdują się w folderach systemowych określonych dla opcji zaawansowanej XS_SYSTEM. Szablony raportów mają rozszerzenie nazwy pliku .rpt.

Przykład

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania Edytora szablonów, zobacz Edytor szablonów - Pomoc. Aby uzyskać dostęp do pomocy, otwórz Edytor szablonów i kliknij polecenia Pomoc > Treść. W tym miejscu można znaleźć link do Podręcznika użytkownika edytora szablonów w formacie PDF: Tekla Structures Dokumentacja PDF.

Zobacz również

Utwórz raport

Wyświetlanie istniejącego raportu

Wydrukuj raport

Porady dotyczące raportów i szablonów raportów

Szablony

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej