Organizator

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Organizator

Organizator to narzędzie do codziennego zarządzania informacjami o modelu, tworzenia zapytań o właściwości obiektów i klasyfikacji obiektów. Organizator umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich informacji o modelu, łącznie z informacjami IFC, w jednym miejscu oraz zarządzanie nimi w wydajny sposób. Organizator jest wydajnym narzędziem na każdym etapie projektowania i budowy przeznaczonym dla projektantów, osób zajmujących się detalowaniem, menedżerów, kosztorysantów, wykonawców lub innych osób korzystających z informacji o modelu.

Przykładowo kierownicy budowy mogą wyświetlać najistotniejsze właściwości elementów i grup elementów modelu Tekla Structures, takich jak liczba pakietów do zamówienia, a także tworzyć przy ich użyciu raporty. Projektanci mogą natychmiast sprawdzić właściwości obiektu, zespołu betonowego lub jednostki sekcji wylewania, aby się upewnić, że są one zgodne z założeniami. Przykładowo poprzez utworzenie kategorii można w prosty sposób automatycznie śledzić zbyt ciężkie elementy prefabrykowane lub stalowe, zbyt długie pręty zbrojeniowe oraz uzyskać informacje na temat stanu.

Organizator można synchronizować modelem, aby natychmiast uzyskać informacje o zmianach w modelu i tworzyć raporty na żądanie.

Organizator składa się z dwóch narzędzi:

  • Za pomocą Przeglądarki obiektów można natychmiastowo wyświetlać informacje o modelu i tworzyć z nich raporty na podstawie dokonanych wyborów.

  • Narzędzie Kategorie umożliwia definiowanie lokalizacji budynków w celu automatycznego rozmieszczenia obiektów modelu i wizualizowania położenia elementów. Kategorie można tworzyć również na podstawie różnych właściwości, a następnie zapisywać w obiektach atrybuty zdefiniowane przez użytkownika na podstawie kategorii, do których należą takie obiekty. Za pomocą filtrów można automatycznie aktualizować zawartość kategorii po każdym wprowadzeniu zmian w modelu. Zawartość kategorii można zmieniać ręcznie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej