Sekwencje

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Sekwencje

Za pomocą narzędzia Sekwencje utwórz sekwencje, przypisz sekwencjom nazwy i przypisz numery porządkowe do elementów.

Można określić kilka sekwencji przeznaczonych do różnych celów, a element może należeć do kilku sekwencji jednocześnie. Można na przykład utworzyć plan montażu, aby określić kolejność budowania elementów.

Narzędzie Sekwencje działa na zasadzie przypisywania numeru sekwencyjnego do atrybutu użytkownika elementu. Aby wyświetlić i zmodyfikować numery sekwencyjne w późniejszym czasie, najpierw należy utworzyć nowy atrybut użytkownika, do którego zostaną przypisane numery sekwencyjne.

Ograniczenia

Sekwencje nie działa w przypadku obiektów znajdujących się w modelu referencyjnym.

Tworzenie sekwencji

 1. Najpierw utwórz atrybut użytkownika (UDA), do którego przypiszesz numery sekwencyjne.

  W pliku objects.inp wyszukaj sekcję Part attributes, aby dodać nowy atrybut użytkownika (UDA). Wartością value_type musi być integer, a wartością field_format musi być %d.

  Przykład:

  attribute("SEQUENCE_1", "Sequence 1", integer, "%d", no, none, "0.0", "0.0")

 2. W Tekla Structures przejdź do zakładki Zarządzaj i kliknij Sekwencje.

  Pojawi się okno dialogowe Właściwości sekwencji.

 3. W polu Nazwa sekwencji wprowadź nazwę sekwencji. Nazwa sekwencji musi być taka sama jak nazwa atrybutu użytkownika określona pliku objects.inp.

  Przykład: SEQUENCE_1.

 4. Kliknij Zastosuj.
 5. Wybierz elementy, które chcesz uwzględnić w sekwencji.

  Pierwszy element otrzyma numer sekwencji 1, drugi numer sekwencji 2 itd.

  W oknie dialogowym Właściwości sekwencji wymienione są sekwencje, które zostały wprowadzone w polu Nazwa sekwencji. Numer maks. wyświetla najwyższy numer używany w wybranej sekwencji.

  Jeśli wybierzesz element już uwzględniony w sekwencji, w Tekla Structures zostanie wyświetlony monit, czy chcesz zastąpić istniejący numer. Jeśli klikniesz Tak, Tekla Structures przypisze elementowi kolejny dostępny numer.

 6. Aby zakończyć dodawanie elementów do sekwencji, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przerwij lub naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie elementów do sekwencji

Nowe elementy można dodać na końcu istniejącej sekwencji. Jeśli chcesz dodać elementy w środku sekwencji, musisz na nowo określić całą sekwencję.

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Sekwencje.
 2. Wybierz nazwę sekwencji z listy.
 3. Kliknij OK lub Zastosuj.
 4. Wybierz elementy, które chcesz dodać do sekwencji.
 5. Aby zakończyć dodawanie elementów do sekwencji, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przerwij lub naciśnij klawisz Esc.

Sprawdzanie sekwencji elementu

Nazwę sekwencji i numer elementu można sprawdzić za pomocą polecenia Zbadaj obiekt.

 1. Na wstążce kliknij Zbadaj obiekt .
 2. Wybierz element.

  Tekla Structures wyświetli właściwości elementu. Nazwa i numer sekwencji są wyświetlane w sekcji Więcej. Przykład:

Modyfikowanie numeru sekwencji elementu

Można zmienić numer sekwencyjny przypisany do atrybutu użytkownika (UDA) elementu.

 1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
 2. Kliknij Więcej.

  Aktualny numer sekwencyjny zostanie wyświetlony obok atrybutu użytkownika, do którego został przypisany numer sekwencyjny. Przykład: Sequence 1.

 3. Zmień numer sekwencji.
 4. Kliknij Zmień.

Usuwanie sekwencji

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Sekwencje.
 2. Wybierz nazwę sekwencji z listy.
 3. Kliknij Usuń, a następnie kliknij Tak.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej