Wizualizacja stanu projektu

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Wizualizacja stanu projektu

Za pomocą narzędzia Wizualizacja stanu projektu można sprawdzić stan obiektów modelu w określonych ramach czasowych.

Za pomocą narzędzia Wizualizacja stanu projektu możesz wyświetlić harmonogram budowy dla grup elementów z zastosowaniem kolorów oraz wskazać te elementy, których produkcja jest zaplanowana w określonym przedziale czasu.

Przed utworzeniem wizualizacji stanu projektu należy zdefiniować ustawienia koloru i przeźroczystości, tak aby uwzględniały grupy obiektów oparte na regułach dat.

Można również zdefiniować zadania dla elementów i zespołów za pomocą narzędzia Menedżer zadań. Wizualizacja stanu projektu może opierać się na zadaniach.

Tworzenie wizualizacji

Istnieje możliwość utworzenia ustawień wizualizacji, aby wyświetlić stan projektu dla obiektów modelu w określonych ramach czasowych.

 1. Na karcie Zarządzaj kliknij Stan projektu, aby wyświetlić okno dialogowe Wizualizacja stanu projektu.
 2. Zmodyfikuj ustawienia wizualizacji.
  1. Na liście Prezentacja obiektu wybierz jedno z predefiniowanych ustawień prezentacji obiektów.
  2. Zdefiniuj datę rozpoczęcia i datę zakończenia dla suwaka skali czasu.
  3. Zdefiniuj długość kroku czasu.
 3. Zaznacz pole wyboru Odśwież widok automatycznie.
 4. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź niepowtarzalną nazwę.
 5. Kliknij Zapisz jako, aby zapisać ustawienia wizualizacji.
 6. Wyświetl wizualizację w modelu używając przycisków ze strzałkami dla kroków.

Kopiowanie ustawień wizualizacji do innego modelu

Ustawienia wizualizacji stanu projektu można skopiować do innego modelu. Pliki ustawień wizualizacji znajdują się w folderze \attributes modelu i mają rozszerzenie nazwy pliku .4d.

 1. W folderze \attributes modelu wybierz ustawienia wizualizacji, które chcesz skopiować.
 2. Wybierz lokalizację, do której chcesz skopiować ustawienia.
  • Aby udostępnić ustawienia w innym modelu, skopiuj je do folderu \attributes modelu docelowego.

  • Aby udostępnić ustawienia we wszystkich modelach, skopiuj je do folderu projektu lub firmowego określonego za pomocą opcji zaawansowanej XS_PROJECT lub XS_FIRM.

 3. Aby mieć pewność, że wszystkie pliki będą działały poprawnie, dodaj kopię pliku ustawień przedstawiania obiektów (.rep) oraz pliki grup obiektów (.PObjGrp) do folderu \attributes, folderu projektu i folderu firmy.
 4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Usuwanie ustawień wizualizacji

Ustawienia wizualizacji stanu projektu utworzone za pomocą narzędzia Wizualizacja stanu projektu można usunąć.

 1. Usuń plik ustawień wizualizacji znajdujący się w folderze \attributes modelu.

  Pliki ustawień wizualizacji stanu projektu mają rozszerzenie nazwy pliku .4d.

 2. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Przykład wizualizacji stanu projektu: wizualizacja harmonogramu budowy projektu

W tym przykładzie przedstawiono, jak wizualizować harmonogramy budowy za pomocą narzędzia Wizualizacja stanu projektu.

 1. Zdefiniuj harmonogram budowy dla elementów za pomocą atrybutu użytkownika Planowany początek.
  1. Kliknij dwukrotnie element, aby otworzyć właściwości elementu w panelu właściwości.
  2. Kliknij Atrybuty użytkownika.
  3. Na karcie Proces pracy zmień wartość atrybutu użytkownika Planowany początek w sekcji Budowa.

  4. Zaznacz pole wyboru Planowany początek.
  5. Upewnij się, że usunięto zaznaczenia innych pól.
  6. Wybierz wszystkie elementy, do których chcesz użyć tej samej daty budowy.
   Wskazówka:

   Aby ułatwić wybór elementów, utwórz odrębny filtr wyboru dla każdej grupy elementów.

  7. Kliknij Zmień.
  8. Powtórz czynności dla każdej grupy elementów w modelu.

   Dla każdej grupy elementów można użyć innej daty budowy.

 2. Wybierz obiekty do wizualizacji, tworząc grupę obiektów, która określa, które obiekty są wyświetlane w modelu w trakcie wizualizacji.
  1. Na karcie Widok kliknij Prezentacja, aby wyświetlić okno dialogowe Prezentacja obiektu.
  2. Kliknij Grupa obiektów..., aby otworzyć okno dialogowe Grupa obiektów - prezentacja.
  3. Utwórz grupę obiektów zawierającą wszystkie obiekty, dla których atrybut użytkownika Planowany początek zawiera datę odpowiadającą dacie kontroli lub wcześniejszą.

   Zdefiniuj następujące ustawienia:

   • Na liście Kategoria wybierz pozycję Obiekt.
   • Na liście Właściwość wybierz pozycję PLANNED_START_E.
   • Na liście Warunek wybierz pozycję Wcześniej lub równocześnie.
   • Na liście Wartość wybierz pozycję Wybierz datę....
   • W oknie dialogowym Wybierz datę wybierz Data kontroli i kliknij OK.
  4. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź nazwę grupy. Na przykład plan_same_or_before_review_date.
  5. Kliknij Zapisz jako.

 3. Definiowanie koloru i przeźroczystości wybranych obiektów przy użyciu ustawień kolorów i przejrzystości, które wyznaczają sposób, w jaki obiekty są wyświetlane w trakcie wizualizacji.
  1. Na karcie Widok kliknij Prezentacja, aby wyświetlić okno dialogowe Prezentacja obiektu.
  2. Zdefiniuj ustawienia koloru i przeźroczystości grupy obiektów utworzonej w kroku 2:
   • Kliknij Dodaj wiersz.
   • Na liście Grupa obiektów wybierz utworzoną właśnie grupę obiektów.
   • Na liście Kolor wybierz pozycję Kolor wg klasy.
   • Na liście Przezroczystość wybierz pozycję Widoczne.
  3. Zdefiniuj inny zestaw ustawień koloru i przeźroczystości, aby ukryć resztę elementów w modelu:
   • Kliknij Dodaj wiersz.
   • Na liście Grupa obiektów wybierz grupę obiektów All.
   • Na liście Kolor wybierz pozycję Kolor wg klasy.
   • Na liście Przezroczystość wybierz pozycję Ukryty.
  4. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź nazwę ustawienia. Przykładowo planowana_data_rozpoczęcia_budowy.
  5. Kliknij Zapisz jako.

 4. Definiowanie przedziału czasowego wizualizacji.
  1. Na karcie Zarządzaj kliknij Stan projektu, aby wyświetlić okno dialogowe Wizualizacja stanu projektu.
  2. Zdefiniuj długość kroku czasu.
  3. Zdefiniuj datę rozpoczęcia i datę zakończenia dla suwaka skali czasu.
  4. Na liście Prezentacja obiektu wybierz ustawienie prezentacji obiektu utworzone w kroku 3.
  5. Zaznacz pole wyboru Odśwież widok automatycznie.
  6. W polu obok przycisku Zapisz jako wprowadź nazwę wizualizacji.
  7. Kliknij Zapisz jako, aby zapisać ustawienia wizualizacji.

 5. Wyświetlanie harmonogramu budowy za pomocą narzędzia Wizualizacja stanu projektu.
  1. Na karcie Zarządzaj kliknij Stan projektu, aby wyświetlić okno dialogowe Wizualizacja stanu projektu.
  2. Na liście obok przycisku Wczytaj wybierz ustawienie wizualizacji utworzone w kroku 4.
  3. Kliknij Wczytaj.
  4. Wyświetl wizualizację w modelu używając przycisków ze strzałkami dla kroków.

   Na poniższych rysunkach przedstawiono sposób, w jaki obiekty będą wyświetlane po zmianie daty kontroli:

   Data kontroli

   Wizualizacja

   2 listopada

   5 listopada

   8 listopada

   11 listopada

   14 listopada

   17 listopada

   20 listopada

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej