Aktywowanie licencji lokalnych

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Aktywowanie licencji lokalnych

Aby korzystać z licencji lokalnych, należy je aktywować na serwerze licencji.

Jak działa aktywowanie licencji

Po aktywowaniu licencji lokalnych serwer licencji kontaktuje się z serwerem aktywacji Trimble Solutions, a uprawnienia do licencji są przenoszone na serwer licencji w sieci firmowej użytkownika lub na jego komputer. Licencje można aktywować w narzędziu Tekla License Administration Tool, które jest instalowane razem z serwerem licencji.

 • Do aktywowania licencji niezbędne jest połączenie internetowe, ponieważ serwer licencyjny w firmie użytkownika musi połączyć się z serwerem aktywacji w firmie Trimble Solutions.

 • Serwer aktywacji Trimble Solutions śledzi stan aktywacji licencji. Nie wolno ponownie aktywować żadnej wersji tej samej licencji bez uprzedniego dezaktywowania jej. Należy dezaktywować licencje przed wprowadzeniem istotnych zmian na komputerze, na którym działa serwer licencji Tekla.

 • Nie trzeba aktywować wszystkich licencji jednocześnie. Część licencji można aktywować teraz, a część później, np. na jakimś innym komputerze. Różne konfiguracje oraz różne wersje trzeba aktywować oddzielnie.

Aktywowanie licencji

Aby aktywować licencję lokalną, trzeba mieć odpowiedni plik certyfikatu uprawnień do korzystania z licencji EntitlementCertificate.html. Certyfikat uprawnień jest wysyłany pocztą e-mail do osoby w organizacji, która kupiła licencję lub została wyznaczona jako osoba kontaktowa. Certyfikat uprawnień określa konfiguracje, ilość i identyfikatory licencji, do korzystania z których użytkownik jest uprawniony.

 • Zalecamy zapisanie pliku certyfikatu uprawnień EntitlementCertificate.html w folderze ..\Tekla\License\Server. Plik będzie potrzebny ponownie, jeśli będzie potrzebne późniejsze przeniesienie licencji na inny komputer.

  Jeśli masz licencje w różnych plikach uprawnień, w razie potrzeby zmień nazwy plików, aby nie zostały nadpisane.

 • Licencje można aktywować za pomocą ręcznego lub automatycznego powiadamiania serwera. W przypadku użycia innych licencji FlexNet, oraz innych narzędzi zarządzania licencjami np. FlexNet Manager, nie należy korzystać z funkcji automatycznego powiadamiania serwera licencji. W przeciwnym razie zalecamy korzystanie z automatycznego powiadamiania. Instrukcje dotyczące obu procedur można znaleźć poniżej.

Aktywowanie licencji lokalnych przy użyciu automatycznego powiadomienia serwera

Licencje lokalne Tekla Structures można aktywować w narzędziu Tekla License Administration Tool, które jest częścią instalacji serwera licencji. Aby aktywować licencję, serwer licencji w Twojej firmie kontaktuje się poprzez Internet z serwerem aktywacji Trimble Solutions. Subskrypcje Tekla Structures nie wymagają aktywacji.

Uwaga:

W przypadku użycia innych licencji FlexNet, oraz innych narzędzi zarządzania licencjami np. FlexNet Manager, nie należy korzystać z funkcji automatycznego powiadamiania serwera licencji. Aby aktywować licencje i ręcznie powiadomić serwer licencyjny o zmianach w licencjach, należy zapoznać się z podrozdziałem Aktywowanie licencji lokalnych.

Aby aktywować licencje i automatycznie powiadamiać serwer licencyjny:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > Tekla License Administration Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 2. Upewnij się, że funkcja automatycznego powiadamiania serwera licencyjnego jest wyłączona. Sprawdź stan na przycisku Powiadom serwer na pasku narzędzi i w razie potrzeby kliknij przycisk.
 3. Kliknij przycisk Otwórz i otwórz plik EntitlementCertificate.html, który zawiera licencję.
  Informacje o licencjach są wyświetlane w obszarze Uprawniona Licencja.

 4. Zaznacz pole Aktywuj i wybierz liczbę licencji do aktywowania.

 5. Kliknij przycisk Aktywuj.

  Serwer licencji połączy się z serwerem aktywacji licencji firmy Trimble Solutions.

 • Aktywowane licencje są widoczne w obszarze Aktywowane Licencje.

 • Zaleca się utworzenie kopii zapasowej zaufanego magazynu (..\ProgramData\FLEXnet\) w bezpiecznym miejscu na komputerze, na którym działa serwer licencji. Kopie zapasowe mogą być pomocne przy przywracaniu licencji na tym samym serwerze, jeśli aktywne licencje zostaną przypadkowo wymazywane.

 • Kiedy otworzysz narzędzie Tekla License Administration Tool, wykryje ono ewentualne wygasłe i uszkodzone licencje oraz zapyta, czy chcesz je naprawić lub dezaktywować. Po wybraniu odpowiedzi Tak zostanie automatycznie włączona dezaktywacja lub naprawa.

Aktywowanie licencji lokalnych przy użyciu ręcznego powiadomienia serwera

W przypadku użycia innego narzędzia do administrowania licencjami i serwerem licencji systemu FlexNet, np. FlexNet Manager, należy skorzystać z funkcji ręcznego powiadamiania.

Aby aktywować licencje i ręcznie powiadomić serwer licencyjny:

 1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > Tekla License Administration Tool przez menu Start lub ekran startowy w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego Windows.
 2. Upewnij się, że funkcja automatycznego powiadamiania serwera licencyjnego jest wyłączona. Sprawdź stan na przycisku Powiadom serwer na pasku narzędzi i w razie potrzeby kliknij przycisk.
 3. Kliknij przycisk Otwórz i otwórz plik EntitlementCertificate.html, który zawiera licencję.
  Informacje o licencjach są wyświetlane w obszarze Uprawniona Licencja.

 4. Zaznacz pole Aktywuj i wybierz liczbę licencji do aktywowania.

 5. Kliknij przycisk Aktywuj.

  Serwer licencji połączy się z serwerem aktywacji licencji firmy Trimble Solutions.

 6. Następnie musisz powiadomić serwer. Takie działanie należy wykonywać po każdorazowym aktywowaniu licencji.
  1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows.
  2. Na zakładce Service/License File zaznacz pola wyboru Configuration using services i Tekla Licensing Service.
  3. W oknie dialogowym LMTOOLS przejdź do zakładki Start/Stop/Reread.
  4. Kliknij ReRead License File.

   Serwer licencyjny odczyta informacje o licencjach.

 • Aktywowane licencje są widoczne w obszarze Aktywowane Licencje.

 • Zaleca się utworzenie kopii zapasowej zaufanego magazynu (..\ProgramData\FLEXnet\) w bezpiecznym miejscu na komputerze, na którym działa serwer licencji. Kopie zapasowe mogą być pomocne przy przywracaniu licencji na tym samym serwerze, jeśli aktywne licencje zostaną przypadkowo wymazywane.

 • Kiedy otworzysz narzędzie Tekla License Administration Tool, wykryje ono ewentualne wygasłe i uszkodzone licencje oraz zapyta, czy chcesz je naprawić lub dezaktywować. Po wybraniu odpowiedzi Tak zostanie automatycznie włączona dezaktywacja lub naprawa.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej