Instalowanie serwera licencji Tekla - instalacja ręczna

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Instalowanie serwera licencji Tekla - instalacja ręczna

Instalację ręczną należy przeprowadzać, jeśli chce się osobno zainstalować serwer licencji, zmodyfikować plik licencji, skonfigurować serwer licencji i uruchomić oprogramowanie serwera. W ramach ręcznej instalacji serwera licencji Tekla instalowane są również dwa następujące pliki: installanchorservice.exe i uninstallanchorservice.exe. Są one niezbędne do ręcznego instalowania i odinstalowywania usługi licencyjnej FlexNet.

Ręczne zainstalowanie serwera licencji jest konieczne, jeśli np. domyślny port TCP/IP o numerze 27007 jest już używany przez inne usługi lub aplikacje i niezbędne jest wskazanie innego portu w pliku licencji tekla.lic.

Przed rozpoczęciem instalowania serwera licencyjnego należy zatrzymać usługi licencyjne FlexNet.

Aby ręcznie zainstalować serwer licencyjny:

 1. Aby pobrać pakiet instalacyjny serwera licencji z najnowszymi aktualizacjami, przejdź do Tekla Downloads, wybierz wersję Tekla Structures i kliknij Wszystkie pliki do pobrania.Na następnej stronie wybierz Serwer licencji jako Typ pliku i kliknij Zastosuj filtr.Następnie wybierz Serwer licencji.
 2. Wybierz język instalacji.
 3. Dla typu instalacji serwera licencyjnego wybierz opcję Ręcznie i dokończ instalację.
 4. Przejdź do menu Start lub do ekranu startowego (zależnie od wersji systemu Windows) i otwórz Wiersz polecenia jako administrator.
 5. W wierszu poleceń wprowadź następujące polecenia:
  1. cd /d %SYSTEMDRIVE%\Tekla\License\Server
  2. installanchorservice.exe

   Serwer licencyjny zostanie zainstalowany.

 6. Zmodyfikuj plik licencji, aby zawierał nazwę hosta lub adres IP serwera oraz prawidłowy port TCP/IP:
  1. Otwórz folder ..\Tekla\License\Server na komputerze-serwerze.
  2. Otwórz plik tekla.lic (plik licencji) za pomocą edytora tekstu.
  3. Zastąp tekst localhost w wierszu SERVER localhost ANY nazwą hosta (nazwą komputera) lub adresem IP serwera licencji.
  4. Po tekście SERVER server_hostname ANY wprowadź numer portu TCP/IP.
  5. Zapisz zmiany i zakończ działanie edytora tekstu.
 7. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows.
 8. Na zakładceService/License File kliknij Configuration using Services.
 9. Skonfiguruj usługę licencyjną na zakładce Config Services:
  1. W polu Service Name wprowadź następującą nazwę usługi: Tekla Licensing Service.
  2. Kliknij przycisk Browse, aby zlokalizować pliki lmgrd.exe (menedżer serwera licencji), tekla.lic i tekla_debug.log.

   Domyślnie pliki lmgrd.exe, tekla.lic i tekla_debug.log znajdują się w folderze C:\Tekla\License\Server.

   Pamiętaj, że jeśli ustawisz Path to the debug log file poza folderem "C:\ProgramData\...", zostanie wyświetlony komunikat o błędzie:„Windows preferred path <SystemDrive>\ProgramData to store service data is not set”.Ten komunikat o błędzie można zignorować.

  3. Zaznacz pole wyboru Use Services, aby uruchamiać usługę licencyjną jako usługę systemu Windows.
  4. Zaznacz pole wyboru Start Server at Power Up, aby usługa licencyjna uruchamiała się automatycznie po uruchomieniu systemu Windows.
  5. Kliknij Save Service, aby zapisać ustawienia.

 10. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij Start Server, aby uruchomić serwer licencyjny.

 11. Przejdź do zakładki Server Status i kliknij Perform Status Enquiry.

  Na liście stanów w wierszu License server status podane są: port TCP/IP i nazwa hosta serwera licencji.

  Można teraz aktywować licencje i nawiązać połączenie między Tekla Structures a serwerem licencji.

  Można zmienić język interfejsu użytkownika narzędzia Tekla License Administration Tool, uruchamiając je i klikając Język.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej