Konfigurowanie wypożyczania licencji lokalnej na potrzeby pracy w trybie offline

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Konfigurowanie wypożyczania licencji lokalnej na potrzeby pracy w trybie offline

Użytkownicy chcący pracować w miejscu, które nie zapewnia niezawodnego połączenia z serwerem licencji lokalnej, mogą przed opuszczeniem biura wypożyczyć aktywowaną licencję z serwera licencji Tekla. Użytkownik otrzyma plik tymczasowej licencji lokalnej, który zachowuje ważność przez określony czas.

Informacje na tej stronie nie mają zastosowania do subskrypcji Tekla.

Użytkownicy mogą wypożyczać licencje lokalne Tekla Structures na potrzeby pracy w trybie offline, korzystając z narzędzia Tekla License Borrow Tool. W celu wypożyczenia i zwrotu licencji muszą mieć połączenie sieciowe z serwerem licencji.

Wypożyczone licencje są zarezerwowane przez okres wypożyczenia, nawet jeśli nie znajdują się w użyciu, więc wypożyczona licencja jest niedostępna dla innych użytkowników.

Pliki konfiguracyjne

Do wypożyczania licencji potrzebny jest też plik ID produktu (.tpi). W przypadku korzystania z pliku opcji licencjonowania (tekla.opt) w celu zarządzania uprawnieniami dostępu do licencji należy zawsze udostępnić użytkownikom dostosowany plik ID produktu. Domyślny plik, który zawiera listę wszystkich konfiguracji, będzie wprawdzie działać w innych przypadkach, ale administratorzy powinni mimo to udostępniać dostosowany plik ID produktu. Dostosowany plik ułatwia użytkownikom wybieranie licencji, ponieważ zawiera tylko te licencje, które zostały faktycznie aktywowane na serwerze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Dostarczanie użytkownikom pracującym w trybie offline dostosowanego pliku ID produktu.

Do wskazywania, które licencje są dostępne dla których użytkowników, służy plik opcji licencjonowania (tekla.opt) na serwerze licencji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Zmień prawa dostępu do licencji lokalnych (tekla.opt).

Sposób wypożyczania licencji lokalnej

Wypożyczanie licencji polega na rezerwowaniu i zwalnianiu licencji lokalnych w następujący sposób:

 • Maksymalny okres wypożyczenia licencji to jeden miesiąc. Przy wypożyczaniu licencji użytkownik może określić termin wygaśnięcia wypożyczenia. Wypożyczone licencje są niedostępne dla innych użytkowników, dopóki nie zostaną zwrócone lub nie wygaśnie okres ich wypożyczenia.

 • Użytkownik może zwrócić licencję przed upływem okresu wypożyczenia za pomocą narzędzia License Borrow Tool na komputerze wypożyczającym. Dopilnuj, aby użytkownicy zwracali wszystkie licencje przed dużym uaktualnieniem lub przeinstalowaniem systemu operacyjnego oraz przed poważną zmianą konfiguracji sprzętowej ich komputerów.

 • Wypożyczone licencje należy zwrócić przed ich zdezaktywowaniem na serwerze licencji, np. w celu uaktualnienia licencji do nowej wersji lub przeniesienia serwera licencji na nowy komputer. Można sprawdzić, kto wypożyczył licencje, podając status licencji w aplikacji LMTOOLS na serwerze licencji.

Uwaga:

Jeśli nie będziesz przestrzegać powyższych wskazówek, wszyscy użytkownicy mogą stracić możliwość korzystania z wypożyczonych licencji do końca okresu wypożyczenia, w tym użytkownicy, którzy pierwotnie je wypożyczyli.

 1. Zainstaluj Tekla License Borrow Tool na komputerach użytkowników z wykorzystaniem dostosowanych plików ID produktu.
 2. Aby wypożyczyć licencję, użytkownik musi otworzyć zainstalowane na jego komputerze narzędzie Tekla License Borrow Tool, gdy jest jeszcze w sieci, w której ma dostęp do serwera licencji Tekla.

  Wersja Tekla License Borrow Tool powinna być identyczna z wersją serwera licencji Tekla.

 3. Po wypożyczeniu licencji użytkownik może przejść w tryb offline i swobodnie pracować w Tekla Structures oraz otwierać go i zamykać przez okres wypożyczenia licencji.
 4. Gdy użytkownik będzie ponownie w sieci, powinien zwrócić wypożyczoną licencję na serwer licencji.

  Jeśli użytkownik nie zwróci licencji, stanie się ona dostępna na serwerze licencji dla innych użytkowników po upływie okresu jej wypożyczenia. Będzie ona jednak nadal widoczna na liście w License Borrow Tool na komputerze użytkownika, dopóki jej nie zwróci.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w podrozdziale Konfigurowanie Tekla License Borrow Tool do obsługi Tekla Structures w trybie offline.

Instrukcje dla użytkowników końcowych można znaleźć w podrozdziałach Wypożyczanie licencji z serwera licencji lokalnych i Zwracanie wypożyczonej licencji lokalnej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej