Tekla Warehouse

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Tekla Warehouse

Tekla Warehouse to usługa umożliwiająca współpracę oraz przechowywanie i udostępnianie zawartości Tekla Structures.

Tekla Warehouse zapewnia scentralizowany dostęp do szerokiego zakresu treści, które można wykorzystywać w modelach Tekla Structures.

Za pomocą usługi Tekla Warehouse można:

 • Publikować zawartość w Internecie.

 • Udostępniać zawartość za pośrednictwem sieci firmowej lub komercyjnej usługi magazynowania i synchronizacji plików.

 • Zapisywać zawartość lokalnie do użytku prywatnego.

W usłudze Tekla Warehouse zawartość jest zorganizowana w postaci kolekcji.

Kolekcje Tekla Structures obejmują oficjalną zawartość Tekla Structures, której można używać w modelach. Zawartość jest pogrupowana według regionów geograficznych. Istnieje również folder globalny do przechowywania zawartości nieprzyporządkowanej do konkretnych lokalizacji.

Tekla Warehouse obejmuje następujące kategorie zawartości:

 • Aplikacje

 • Komponenty użytkownika

 • Produkty 3D

 • Profile

 • Materiały

 • Śruby

 • Zbrojenie

 • Pliki ustawień modelu

 • Pliki ustawień rysunku

 • Szablony raportów

Dostęp do usługi Tekla Warehouse

Aby otworzyć usługę Tekla Warehouse podczas korzystania z programu Tekla Structures, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 • W menu Plik kliknij pozycję Rozszerzenia > Tekla Warehouse.

 • Przejdź do pola Szybkie uruchamianie i zacznij wpisywać Tekla Warehouse.

Usługa Tekla Warehouse

Tekla Warehouse zawiera stronę internetową Tekla Warehouse (https://warehouse.tekla.com/) oraz usługę Tekla Warehouse.

Usługa Tekla Warehouse jest konieczna do korzystania ze wszystkich funkcji Tekla Warehouse, takich jak łatwa instalacja zawartości w modelu Tekla Structures lub kolekcje lokalne i sieciowe.

Zobacz również

Więcej informacji na temat Tekla Warehouse można uzyskać, przechodząc do usługi Tekla Warehouse i klikając opcję Informacje o lub zapoznając się z przewodnikiem Tekla Warehouse — pierwsze kroki.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej