Odinstalowywanie Tekla Structures

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Odinstalowywanie Tekla Structures

Gdy już nie potrzebujesz danej wersji Tekla Structures lub jej powiązanych komponentów, możesz ją odinstalować w celu zwolnienia miejsca na komputerze.

Wskazówka:

Użytkownik może mieć na swoim komputerze zainstalowanych wiele wersji Tekla Structures. Podczas instalowania nowych wersji Tekla Structures nie trzeba odinstalowywać starszych wersji Tekla Structures.

Przed rozpoczęciem odinstalowania Tekla Structures należy wykonać jedną z następujących czynności w zależności od typu licencji:

 • Jeśli masz subskrypcję Tekla Structures, wyloguj się z Tekla Structures, aby zwolnić wszelkie zarezerwowane wcześniej licencje subskrypcji.

 • Jeśli masz starszą lokalną licencję, wyloguj się z Tekla Structures, dezaktywuj licencję i odinstaluj lokalny serwer licencji. Zobacz Dezaktywowanie licencji i odinstalowywanie lokalnego serwera licencji.

Odinstaluj Tekla Structures

Można opcjonalnie odinstalować wersje Tekla Structures, które nie są już używane, aby oszczędzać miejsce na komputerze.

Można również odinstalować środowiska Tekla Structures niezależnie od aplikacji głównej Tekla Structures.

 1. W systemie Windows przejdź do Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
 2. Wybierz komponent, kliknij Odinstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami. Postępuj według poniższej kolejności:
  1. Odinstaluj środowiska Tekla Structures.

   Pakiety .tsep środowiska zostaną odinstalowane i pliki środowiska zostaną usunięte.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat odinstalowywania pakietów .tsep, zobacz Zainstaluj pakiety .tsep.

  2. Odinstaluj aplikację główną Tekla Structures.
  3. Odinstaluj pakiet pomocy offline, jeśli jest zainstalowany.
  4. W razie potrzeby usuń ręcznie dodatkowe pliki i rozszerzenia związane z Tekla Structures z folderów instalacyjnych.
 3. Jeśli nie chcesz już używać jakiejkolwiek wersji Tekla Structures na komputerze, odinstaluj te komponenty, które nie są specyficzne dla wersji:
  • Usługa i komponenty zawartości Tekla Warehouse.
  • Jeśli masz starszą licencję lokalną:

Dezaktywowanie licencji i odinstalowywanie lokalnego serwera licencji

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, jeśli chcesz trwale usunąć z komputera serwer licencji lokalnych.

Jeśli przeprowadzasz uaktualnienie do nowej wersji na tym samym komputerze, zobacz Aktualizacja serwera licencji lokalnych Tekla.

 1. Upewnij się, że wszystkie wypożyczone licencje zostały zwrócone.
 2. Uruchom aplikację Tekla License Administration Tool, mając uprawnienia administratora. Narzędzie to jest instalowane razem z serwerem licencji Tekla i można je znaleźć za pomocą menu Start systemu Windows na komputerze, na którym znajduje się serwer licencji.
 3. W oknie dialogowym Tekla License Administration Tool przejdź do zakładki Statystyka i upewnij się, że nikt nie korzysta z licencji.
  Note:

  Przed dezaktywowaniem licencji należy się upewnić, że nie są one aktualnie używane ani wypożyczone. Przed dezaktywowaniem wypożyczonych licencji muszą one zostać zwrócone.

 4. Jeśli nie zostało włączone automatyczne powiadamianie serwera (za pomocą opcji Powiadom serwer w narzędziu Tekla License Administration Tool), musisz ręcznie zatrzymać działanie serwera licencji za pomocą aplikacji LMTOOLS:
  1. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows. Uruchom narzędzie LMTOOLS, mając uprawnienia administratora.
  2. Na zakładce Service/License File zaznacz pola wyboru Configuration using services i Tekla Licensing Service.
  3. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij przycisk Stop Server.
 5. W aplikacji Tekla License Administration Tool przejdź do zakładki Licencje.

  Lista aktywnych licencji znajduje się w obszarze Aktywowane Licencje.

 6. Zaznacz pole wyboru Dezaktywuj obok licencji, którą chcesz dezaktywować.

  Jeśli równocześnie została aktywowana więcej niż jedna licencja tego samego typu, nie można dezaktywować takich licencji pojedynczo, lecz trzeba dezaktywować je jednocześnie.

 7. Kliknij aktywny przycisk Dezaktywuj.
 8. Przejdź do przystawki Windows Usługi i zatrzymaj usługę licencjonowania Tekla Licensing Service.

  Przystawkę można znaleźć za pomocą wyszukiwania w menu start systemu Windows.

 9. W systemie Windows przejdź do Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
 10. Wybierz serwer licencji Tekla i kliknij Odinstaluj.

  Jeśli próba odinstalowania serwera licencji nie powiedzie się, należy go odinstalować ręcznie.

Ręczne odinstalowywanie serwera licencji lokalnych

Automatyczną instalację serwera licencji Tekla można zwykle odinstalować w Panelu sterowania systemu Windows.

Jeśli nie można wykonać automatycznego odinstalowania serwera licencyjnego, tak jak w przypadku instalacji ręcznej, trzeba go odinstalować ręcznie.

Przed rozpoczęciem odinstalowywania serwera licencyjnego należy zatrzymać usługę licencyjną FlexNet i pozostałe usługi licencyjne.

Aby ręcznie odinstalować serwer licencji lokalnych:

 1. Upewnij się, że wszystkie wypożyczone licencje zostały zwrócone.
 2. Dezaktywuj licencje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kroki w Dezaktywacja licencji i odinstalowanie lokalnego serwera licencji.
 3. Przejdź do Licencjonowanie Tekla > LMTOOLS za pośrednictwem menu Start lub ekranu startowego zależnie od używanego systemu operacyjnego Windows.
 4. Przejdź do zakładki Service/License File, wybierz opcję Configuration using Services i upewnij się, że na liście wybrana jest usługa Tekla Licensing Service.
 5. Przejdź do zakładki Start/Stop/Reread i kliknij Stop Server, aby zatrzymać działanie serwera licencyjnego.
 6. Przejdź do zakładki Config Services, upewnij się, że w polu Service name jest widoczna usługa Tekla Licensing Service, a następnie kliknij Remove Service.
 7. W wierszu polecenia wprowadź następujące polecenie: uninstallanchorservice.exe
 8. Odinstaluj serwer licencji Tekla w Panelu sterowania systemu Windows, aby dokończyć odinstalowywanie.
Zostaje odinstalowany serwer licencji Tekla.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej