Kopiowanie właściwości z innego obiektu za pomocą panelu właściwości lub kontekstowego paska narzędzi

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Kopiowanie właściwości z innego obiektu za pomocą panelu właściwości lub kontekstowego paska narzędzi

Użyj polecenia Kopiuj właściwości w panelu właściwości, aby skopiować właściwości obiektu modelu lub rysunku z jednego obiektu modelu do innego. Alternatywnie można użyć kontekstowego paska narzędzi, aby szybko skopiować właściwości do niektórych obiektów.

Kopiowanie właściwości obiektu przy użyciu panelu właściwości

Za pomocą panelu właściwości można kopiować właściwości między dowolnymi obiektami, w których dostępne są takie same właściwości. Użyj tej metody w przypadku potrzeby skopiowania właściwości do dużej liczby obiektów.

 1. Wybierz obiekt, którego właściwości chcesz skopiować.
 2. Kliknij Kopiuj właściwości w panelu właściwości.

  Wskaźnik myszy zmieni się w pędzel. W panelu właściwości, Tekla Structures korzysta z tych samych właściwości jak w przypadku, gdy wcześniej skopiowano właściwości obiektu tego samego typu.

  Jeśli chcesz odrzucić niektóre zmiany, usuń znaczniki obok właściwości.

  Można usuwać znaczniki jeden po drugim lub zaznaczyć całą sekcję i wszystkie jej właściwości albo użyć przełączników Wszystko i Brak u dołu panelu właściwości, aby wybrać wszystkie zmiany lub wyczyścić wszystkie zmiany.

  Jeżeli wyczyścisz wszystkie wybory, przy następnym uruchomieniu polecenia Kopiuj właściwości zostaną wybrane wszystkie znaczniki wyboru.

 3. Wybierz obiekty, do których chcesz skopiować właściwości.

  Do szybkiego wybierania dużej liczby obiektów służy wybór obszarem.

 4. W panelu właściwości Tekla Structures podświetli zmienione właściwości na żółto.

  W razie potrzeby można wyczyścić te znaczniki wyboru, jeśli nie chcesz kopiować niektórych właściwości.

 5. Kliknij Zmień lub naciśnij klawisz Enter.

  Po skopiowaniu właściwości zostanie przywrócony normalny wskaźnik myszy.

  Uwaga: jeśli korzystasz z dostosowanego panelu właściwości z dodanymi atrybutami użytkownika (UDA), wartości atrybutów użytkownika są kopiowane podczas korzystania z polecenia Kopiuj właściwości w panelu właściwości.

  Wartości atrybutów użytkownika widoczne tylko w oknach dialogowych użytkownika nie są kopiowane razem z obiektem.

  Niepowtarzalne atrybuty użytkownika (unique_attribute) nie są kopiowane razem z obiektem.

  Wskazówka:

  Aby skopiować właściwości do wielu obiektów, kliknij dwukrotnie przycisk Kopiuj właściwości, aby utrzymać uruchomione polecenie Kopiuj właściwości. Kliknij Zmień po każdym wybranym obiekcie. Wskaźnik myszy pozostanie w trybie pędzla, dopóki nie naciśniesz klawisza Esc lub nie klikniesz ponownie .

Kopiowanie właściwości obiektu za pomocą kontekstowego paska narzędzi

Ta metoda umożliwia szybkie kopiowanie właściwości tylko do niewielkiej liczby obiektów.

 1. Wybierz obiekt, którego właściwości chcesz skopiować.

  Zostanie wyświetlony kontekstowy pasek narzędzi.

 2. Kliknij polecenie Kopiuj właściwości znajdujące się na kontekstowym pasku narzędzi.

  Wskaźnik myszy zmieni się w pędzel.

 3. Wybierz obiekt, do którego chcesz skopiować właściwości.

  Po skopiowaniu właściwości zostanie przywrócony normalny wskaźnik myszy.

  Atrybuty użytkownika (UDA) nie są kopiowane wraz z obiektem, nawet jeśli masz dostosowany kontekstowy pasek narzędzi z dodanymi atrybutami użytkownika.

 4. Aby skopiować właściwości do wielu obiektów, dwukrotnie kliknij przycisk Kopiuj właściwości.

  Teraz możesz skopiować właściwości do wielu obiektów. Wskaźnik pozostanie w trybie pędzla, dopóki nie naciśniesz klawisza Esc lub nie uruchomisz innego polecenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej