Wybieranie nowego układu dla rysunku

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Wybieranie nowego układu dla rysunku

W oknie dialogowym właściwości rysunku można wybrać, który układ rysunku będzie używany na rysunku. Można użyć nowego układu rysunku dla obecnie otwartego rysunku lub zapisać nowy układ rysunku do właściwości rysunku do wykorzystania w przyszłości.

 1. W zależności od sytuacji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na karcie Rysunki i raporty kliknij Właściwości rysunku i wybierz typ rysunku.
  • Na otwartym rysunku na karcie Rysunek wybierz Właściwości > Rysunek.
 2. Wczytaj właściwości rysunku, które są najbardziej zbliżone do potrzebnych.
 3. Kliknij Układ.
 4. Z listy Układ wybierz nowy układ.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować i zapisać nowy układ na otwartym rysunku, kliknij Zmień.
  • Aby zapisać zmienione właściwości rysunku do późniejszego wykorzystania, należy kliknąć Zapisz.
 6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości rysunku.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej