Tworzenie rysunków w Tekla Structures

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Tworzenie rysunków w Tekla Structures

Tworzenie rysunków zawsze opiera się na właściwościach rysunku, niezależnie od stosowanej metody tworzenia. Uważne planowanie i wdrażanie najlepiej dostosowanych ustawień rysunku jest bardzo ważne. Rysunki można tworzyć jeden po drugim, w grupach lub wszystkie automatycznie.

Wybierz metodę, która najbardziej Ci pasuje:

  • Polecenie Utwórz rysunek produkcyjny zapewnia łatwy sposób tworzenia rysunków pojedynczych elementów, zespołów lub zespołów betonowych, jeśli dostępne są gotowe szablony rysunków lub jeśli zostały zapisane gotowe ustawienia.

  • Polecenia tworzenia rysunku można znaleźć na wstążce, w menu kontekstowym, na kontekstowym pasku narzędzi i w menu Szybkie uruchamianie.

  • Można również tworzyć rysunki przy użyciu różnych typów rysunków głównych dostępnych w oknie Katalog rysunków głównych. Wykorzystanie zestawów reguł to wysoce zautomatyzowany proces umożliwiający utworzenie kilku rysunków różnego typu jednocześnie.

  • Można klonować rysunki w oparciu o szablony klonowania w aktualnym modelu lub w modelach szablonów klonowania. Można klonować rysunki w narzędziu Katalog rysunków głównych oraz w oknie Menedżer dokumentów.

  • Poziom automatyzacji można zwiększyć jeszcze bardziej poprzez zastosowanie ustawień szczegółowych na poziomie obiektu we wszystkich wspomnianych wyżej metodach. Gdy poziom automatyzacji wzrasta, maleje potrzeba wprowadzania ręcznych modyfikacji. Zalecamy dołożenie dodatkowych starań, aby automatyczne ustawienia działały jak najefektywniej.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącze:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej