Określanie śrub rysunku

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Określanie śrub rysunku

Śruby są obiektami łączącymi, które mocują elementy lub zespoły albo dołączają do nich inne obiekty. Można zmieniać sposób wyświetlania śrub na rysunkach.

Czynność Aby dowiedzieć się więcej, kliknij poniższe łącza
Zmiana sposobu wyświetlania śrub na rysunkach oraz przykłady prezentacji

Definiowanie automatycznych właściwości śrub na rysunkach

Utwórz symbole użytkownika dla śrub

Tworzenie niestandardowych symboli śrub

Wyświetlanie właściwości śrub

Właściwości śrub na rysunkach

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej