Określanie sekcji wylewania na rysunku

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Określanie sekcji wylewania na rysunku

Przed utworzeniem rysunku można zdefiniować automatyczne ustawienia obiektów wylewanych, które będą używane na rysunku. Po utworzeniu rysunku można zmieniać te właściwości w otwartym rysunku.

Można określić, czy sekcje wylewania i przerwy robocze mają być wyświetlane na rysunkach, a także ustawić żądaną zawartość i wygląd obiektów wylewanych i przerw roboczych. W przypadku sekcji wylewania można także określić żądane wypełnienie. Ponadto na rysunkach można dodawać automatyczne znaki obiektów wylewanych.

Ustawienia te można zmieniać w otwartym rysunku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie obiektów wylewanych, znaków sekcji wylewania i przerw roboczych na rysunkach.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej