Dystrybuowanie dostosowanych wstążek przy użyciu folderu firmowego lub folderu środowiska

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Dystrybuowanie dostosowanych wstążek przy użyciu folderu firmowego lub folderu środowiska

Administrator może udostępniać innym użytkownikom w firmie pliki ze wstążkami użytkownika, umieszczając je w folderze firmowym lub w folderze środowiska.

Przykładowo można utworzyć wstążki firmowe i zapisać je w folderze firmowym. Wstążki te są wyświetlane w interfejsie użytkownika Tekla Structures wszystkim użytkownikom korzystającym z folderu firmowego.

Dodawanie wstążek do folderu firmowego lub folderu środowiska

 1. W narzędziu Edytor wstążki utwórz wstążki modelowania i rysunku, które chcesz udostępnić.

  Wstążki są zapisywane w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons.

  Jeśli nie możesz znaleźć folderu, upewnij się, że masz widoczne na komputerze ukryte pliki i foldery.

 2. Skopiuj cały folder \Ribbons do folderu firmowego lub folderu systemowego.
 3. Jeśli na wstążce znajdują się polecenia użytkownika, utwórz podfolder o nazwie \Commands na tym samym poziomie co folder \Ribbons, a następnie skopiuj plik UserDefined.xml z folderu ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Commands do utworzonego właśnie folderu \Commands.
 4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Kolejność wczytywania wstążek użytkownika

Tekla Structures wczytuje wstążki w następującej kolejności:

 1. Domyślna wstążka Tekla Structures

 2. wstążki firmowe z folderów środowisk,

 3. wstążki firmowe z folderu firmowego,

 4. wstążki użytkownika z folderu %localappdata%.

Wczytane wcześniej wstążki są zastępowane przez wstążki wczytane później w ramach tego samego zestawienia konfiguracji i trybu edycji. Na przykład wstążka zdefiniowana w folderze firmowym zastępuje wstążki w folderach środowiska.

Jeśli masz dostosowaną wstążkę w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UI\Ribbons, zastąpi ona wstążki firmy. Aby skorzystać z wstążki w folderze środowiska lub firmowym, otwórz Edytor wstążki i kliknij Przywróć. Ewentualnie można usunąć dostosowane wstążki lub zmienić ich nazwy.

Konwencja nazewnictwa plików wstążek

Narzędzie dostosowywania zapisuje wstążki użytkownika jako pliki .xml. Konwencja nazewnictwa tych plików przedstawia się następująco:

<Tekla-Structures-configuration_identifier>--<Tekla-Structures-editing-mode>.xml

Dwuczęściowe nazwy składają się z nazwy wewnętrznej konfiguracji oraz separatora w postaci dwóch znaków myślnika (--), nazwy wewnętrznego trybu edycji oraz rozszerzenia nazwy pliku .xml. Na przykład wstążka modelowania licencji Pełna będzie nosić nazwę albl_up_Full--main_menu.xml.

Identyfikator konfiguracji

Nazwa konfiguracji

albl_up_Diamond

Tekla Structures Diamond

albl_up_Graphite

Tekla Structures Graphite

albl_up_Carbon

Tekla Structures Carbon

albl_up_Construction_Modeling

Modelowanie konstrukcji

albl_up_Developer

Deweloperska

albl_up_Drafter

Kreślarz

albl_up_Educational

Edukacyjna

albl_up_Engineering

Inżynieria

albl_up_Full

Pełna

albl_up_PC_Detailing

Detalowanie prefabrykatów betonowych

albl_up_Rebar_Detailing

Detalowanie zbrojenia

albl_up_Steel_Detailing

Detalowanie konstrukcji stalowych

albl_up_Tekla_Structures_Primary

Primary

albl_up_Viewer

Podgląd projektu

Tryb edycji

Przeznaczenie

main_menu

Wstążka modelowania

edit_draw_menu

Wstążka rysunku

plan_main_menu

Wstążka importowania

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej