Zakładka Obliczenia

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Zakładka Obliczenia

Użyj zakładki Obliczenia w oknie dialogowym połączenia stalowego lub detalu, aby określić, jak Tekla Structures ma obsługiwać połączenia i detale w obliczeniach.

Opcja Opis
Użyj ograniczeń obliczeń Ustaw na Tak, aby w połączeniu używać właściwości obliczeń połączenia lub detalu w obliczeniach zamiast właściwości obliczeń elementów.

Musisz też ustawić opcję Metoda zwolnienia końca pozycji przez połączenie na Tak w oknie dialogowym Właściwości modelu obliczeniowego, gdy tworzysz model obliczeniowy.

Więcej informacji, zobacz Właściwości modelu obliczeniowego.

Wybór pozycji Użyj tej opcji, aby powiązać właściwości obliczeń z każdym elementem połączenia (Główny, 1. podrzędny, 2. podrzędny itd.).
Wstrzymaj kombinację Więcej informacji, zobacz Definiowanie warunków podparcia.
Warunek podparcia
Odchylenie wzdłużne elementu Więcej informacji, zobacz Właściwości analizy elementu.
Profil analizy Tekla Structures używa tego profilu w analizie zamiast tego w modelu fizycznym, aby uwzględnić sztywność połączenia lub detalu.
Długość profilu analizy W analizie, Tekla Structures zastępuje profil elementu w modelu fizycznym dla tej długości.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej