Właściwości obciążenia równomiernego

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Właściwości obciążenia równomiernego

Okno dialogowe Właściwości równomiernego obciążenia umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości obciążenia równomiernego. Rozszerzeniem nazwy pliku właściwości obciążenia równomiernego jest .lm4.

Opcja

Opis

Nazwa grupy obciążeń

Grupa obciążeń, do której należy obciążenie.

Aby wyświetlić właściwości grupy obciążeń lub utworzyć nową grupę, kliknij Grupy obciążeń.

Karta Wielkość

Wielkości obciążeń w kierunkach X, Y i Z płaszczyzny roboczej.

Dołączanie obciążenia

Wskazuje, czy obciążenie jest dołączone do elementu.

Elementy nośne

Elementy z przyłożonym lub nieprzyłożonym obciążeniem na podstawie nazw elementów lub filtrów wyboru.

Ramka ograniczająca obciążenia

Wymiary ramki ograniczającej w kierunkach X, Y i Z.

Odległości

Odsunięcie używane do zwiększenia lub zmniejszenia obciążonej powierzchni .

Karta Panel obciążenia

Zobacz Ustawienia panelu obciążenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej