Przepływ pracy w Tekla Structures przy analizie konstrukcji

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Przepływ pracy w Tekla Structures przy analizie konstrukcji

Poniżej przedstawiono przykładowe czynności wymagane dla analizy konstrukcji za pomocą Tekla Structures i aplikacji analitycznej. W zależności od projektu i używanej aplikacji analitycznej niektóre z nich mogą być zbędne, a inne mogą się powtarzać lub być wykonywane w innej kolejności.

Przed rozpoczęciem utwórz główne elementy nośne, które chcesz analizować. Na tym etapie nie ma potrzeby detalowania ani tworzenia połączeń. Jeśli w modelu fizycznym znajdują się detale lub elementy, które nie mają być analizowane można wykluczyć te elementy z analizy.

 1. Ustaw normę modelowania obciążeń.

 2. Utwórz grupy obciążeń.

 3. Utwórz obciążenia.

 4. Utwórz filtry do wybierania i dodawania obiektów do modelu analitycznego i do definiowania podrzędnych części analitycznych i stężeń.

 5. Jeśli nie chcesz tworzyć modelu analitycznego całych modeli fizycznych i obciążeń, zdefiniuj obiekty, które mają zostać uwzględnione w modelu analitycznym.

  Zaleca się, aby najpierw uwzględniać tylko słupy w modelu analitycznym, aby mieć pewność, że słupy są wyrównane.

 6. Utwórz nowy model analityczny wybranych elementów i obciążeń za pomocą utworzonych filtrów.

 7. Sprawdź model analityczny i części analityczne w widoku modelu Tekla Structures, a następnie w razie potrzeby wprowadź zmiany.

 8. Dodaj belki główne i inne potrzebne obiekty do tego samego modelu analitycznego.
 9. W razie potrzeby zmień model analityczny lub części analityczne albo ich właściwości. Na przykład można:

 10. W razie potrzeby utwórz modele alternatywne, czyli podrzędne modele analityczne.

 11. Utwórz kombinacje obciążeń.

 12. Wyeksportuj model analityczny do aplikacji analitycznej i uruchom analizę.

 13. W razie potrzeby dodaj specjalne obciążenia i inne wymagane ustawienia w aplikacji analitycznej.

 14. W razie potrzeby użyj aplikacji analitycznej do dalszego przetwarzania modelu analitycznego lub wyników analizy. Na przykład można zmienić profile elementów.

  Po wprowadzeniu zmian, ponownie uruchom obliczenia.

 15. Zaimportuj wyniki obliczeń do Tekla Structures, zbadaj je i użyj ich na przykład w projektowaniu połączenia.

 16. Jeśli wyniki obliczeń wymagały zmiany w modelu w aplikacji analitycznej, zaimportuj zmiany do Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej