Łączenie Tekla Structures z aplikacją analityczną

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Łączenie Tekla Structures z aplikacją analityczną

W celu korzystania z zewnętrznej aplikacji analitycznej z modelami analitycznymi Tekla Structures należy zainstalować bezpośrednie połączenie między Tekla Structures a aplikacją analityczną.

  1. Zaloguj się do komputera jako administrator.
  2. Zainstaluj program Tekla Structures, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany.
  3. Zainstaluj aplikację analityczną, jeśli nie jest jeszcze zainstalowana.
  4. Pobierz instalator łącza dla aplikacji analitycznej.

    W Tekla Warehouse jest dostępnych do pobrania wiele bezpośrednich łączy. W przypadku aplikacji analitycznych, których bezpośrednie łącza nie są dostępne w Tekla Warehouse, łącza można pobrać z witryn ich producentów lub uzyskać je, kontaktując się z producentem.

  5. Zainstaluj łącze między Tekla Structures i aplikacją analityczną.
  6. W razie potrzeby zainstaluj formaty IFC i CIS/2.
Uwaga:

W razie konieczności odinstalowania i ponownego zainstalowania programu Tekla Structures i/lub aplikacji analitycznej należy również ponownie zainstalować łącze po instalacji Tekla Structures i/lub aplikacji analitycznej.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej