Właściwości obciążenia liniowego

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Właściwości obciążenia liniowego

Okno dialogowe Właściwości obciążenia liniowego umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości obciążenia liniowego lub momentu skręcającego. Rozszerzeniem nazwy pliku właściwości obciążenia liniowego jest .lm2.

Opcja

Opis

Nazwa grupy obciążeń

Grupa obciążeń, do której należy obciążenie.

Aby wyświetlić właściwości grupy obciążeń lub utworzyć nową grupę, kliknij Grupy obciążeń.

Karta Wielkość

Wielkości obciążeń w kierunkach X, Y i Z płaszczyzny roboczej.

Forma obciążenia

Umożliwia zdefiniowanie sposobu zmiany wielkości obciążenia na obciążonej długości.

Dołączanie obciążenia

Wskazuje, czy obciążenie jest dołączone do elementu.

Elementy nośne

Elementy z przyłożonym lub nieprzyłożonym obciążeniem na podstawie nazw elementów lub filtrów wyboru.

Ramka ograniczająca obciążenia

Wymiary ramki ograniczającej w kierunkach X, Y i Z.

Odległości

Odsunięcia od punktów końcowych obciążenia umożliwiające skrócenie lub wydłużenie obciążonej długości.

Aby skrócić obciążoną długość należy wprowadzić dodatnie wartości współczynników a oraz b. Aby wydłużyć obciążoną długość, należy wprowadzić wartości ujemne.

Karta Panel obciążenia

Zobacz Ustawienia panelu obciążenia.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej