Tworzenie i grupowanie obciążeń

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Tworzenie i grupowanie obciążeń

W tym rozdziale przedstawiono różne rodzaje obciążeń dostępnych w programie Tekla Structures, a także wyjaśniono sposób ich tworzenia i grupowania.

Tekla Structures zawiera następujące typy obciążeń:

Typ obciążenia

Opis

Obciążenie punktowe

Skupiona siła i moment zginający, które mogą być dołączone do elementu.

Obciążenie liniowe

Liniowo rozłożona siła lub moment skręcający. Domyślnie biegnie między dwoma punktami. Można również utworzyć obciążenie liniowe z odsunięciem od punktów. Obciążenie liniowe może być dołączone do elementu. Jego wielkość może się zmieniać liniowo na całej obciążonej długości.

Obciążenie powierzchniowe

Liniowo rozłożona siła ograniczona trójkątem lub czworokątem. Nie ma potrzeby wiązania granicy obszaru z elementami.

Obciążenie równomierne

Równomiernie rozłożona siła ograniczona wielokątem. Nie ma potrzeby wiązania wielokąta z elementami. Obciążenia równomierne mogą mieć otwory.

Obciążenie wiatrem

Obciążenia powierzchniowe zdefiniowane przez czynniki parcia i ssania wzdłuż wysokości i na wszystkich bokach budynku.

Obciążenie termiczne

  • Równomierna zmiana temperatury przyłożona do określonych elementów, która powoduje osiowe wydłużenie elementów.

  • Różnica temperatur między dwiema powierzchniami elementu, która powoduje zginanie się części.

Odkształcenie

Początkowe osiowe wydłużenie lub skrócenie elementu.

Aby upewnić się, że analiza obciążeń jest poprawna, użyj obciążeń powierzchniowych i równomiernych do obciążeń na piętrach. Na przykład gdy zmienia się układ belek, Tekla Structures przelicza obciążenia na belkach. Ta operacja nie jest wykonywana, jeśli na poszczególnych belkach są używane obciążenia punktowe lub liniowe. Tekla Structures rozkłada również automatycznie obciążenia powierzchniowe i równomierne, jeśli działają one na elementy z otworami.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej