Przykładanie obciążeń do elementów

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Przykładanie obciążeń do elementów

Aby przyłożyć obciążenia w modelu analitycznym, Tekla Structures szuka elementów w określonych przez użytkownika obszarach. Dla każdego obciążenia można zdefiniować elementy nośne za pomocą filtru nazwy lub wyboru i obszaru wyszukiwania (obszaru granicznego obciążenia).

Definiowanie elementów nośnych według nazwy

Program umożliwia wyświetlenie elementów, które przenoszą obciążenia lub ich nie przenoszą.

 1. Kliknij dwukrotnie obciążenie, które chcesz rozłożyć na elementy.

  Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości obciążenia.

 2. Na karcie Rozkład:
  1. Na liście Elementy nośne wybierz jedną z następujących pozycji:
   • Uwzględnij elementy według nazwy, aby określić elementy, które przenoszą obciążenie.

   • Wyklucz elementy według nazwy, aby określić elementy, które nie przenoszą obciążenia.

  2. Wprowadź nazwy elementów.

   Podczas wyświetlania nazw elementów można używać symboli wieloznacznych.

 3. Kliknij Zmień, aby zapisać zmianę.

Przykład

W tym przykładzie stężenia nie przenoszą tego obciążenia równomiernego:

Definiowanie elementów nośnych za pomocą filtru wyboru

Program umożliwia zdefiniowanie elementów nośnych za pomocą filtru wyboru.

Przed rozpoczęciem sprawdź, czy dostępny jest żądany filtr wyboru. Jeśli nie, utwórz go.

 1. Kliknij dwukrotnie obciążenie, które chcesz rozłożyć na elementy.

  Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości obciążenia.

 2. Na karcie Rozkład:
  1. Na liście Elementy nośne wybierz jedną z następujących pozycji:
   • Wybierz Uwzględnij elementy według filtru, aby określić elementy, które przenoszą obciążenie.

   • Wybierz Wyklucz elementy według filtru, aby określić elementy, które nie przenoszą obciążenia.

  2. Wybierz filtr wyboru na drugiej liście.
 3. Kliknij Zmień, aby zapisać zmiany.

Przykład

W tym przykładzie elementy pasujące do filtru Beam_Steel przenoszą równomierne obciążenie:

Obszar graniczny obciążenia

Obszar graniczny jest objętością wokół obciążenia, w której Tekla Structures szuka elementów nośnych.

Oprócz filtrów wyboru lub nazw elementów do wyszukiwania elementów, które przenoszą obciążenia, można użyć obszaru granicznego obciążenia.

Każde obciążenie ma własny obszar graniczny. Wymiary obszaru granicznego można zdefiniować w kierunkach X, Y i Z bieżącej płaszczyzny roboczej. Wymiary mierzy się od punktu, linii odniesienia lub powierzchni obciążenia.

Odległości odsunięcia od linii referencyjnej lub powierzchni nie wpływają na wielkość obszaru granicznego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej