Opcje osi analitycznej

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Opcje osi analitycznej

Aby zdefiniować położenie części analitycznej względem elementu fizycznego, można użyć opcji znajdujących się na liście Osie znajdującej się na zakładce Pozycja w oknie dialogowym właściwości części analitycznej.

Opcja

Opis

Zastosowania

Oś neutralna

Oś neutralna jest osią analityczną tego elementu. Położenie osi analitycznej ulega zmianie w przypadku zmiany profilu elementu.

Oś referencyjna (mimośrodowość wg osi neutralnej)

Linia odniesienia elementu jest osią analityczną tego elementu. Położenie osi neutralnej definiuje mimośrodowość osi.

Oś odniesienia

Linia odniesienia elementu jest osią analityczną tego elementu.

Górny lewy

Oś analityczna znajduje się w lewym górnym narożniku elementu.

Obiekty belkowe (belki, słupy, stężenia)

Górny środkowy

Oś analityczna znajduje się w środkowym górnym punkcie przekroju poprzecznego elementu.

Obiekty belkowe

Górny prawy

Oś analityczna znajduje się w prawym górnym narożniku elementu.

Obiekty belkowe

Środkowy lewy

Oś analityczna znajduje się w środku lewego boku elementu.

Obiekty belkowe

Środkowy

Oś analityczna znajduje się w środkowym punkcie przekroju poprzecznego elementu.

Obiekty belkowe

Środkowy prawy

Oś analityczna znajduje się w środku prawego boku elementu.

Obiekty belkowe

Dolny lewy

Oś analityczna znajduje się w lewym dolnym narożniku elementu.

Obiekty belkowe

Dolny środkowy

Oś analityczna znajduje się w dolnym środkowym punkcie przekroju poprzecznego elementu.

Obiekty belkowe

Dolny prawy

Oś analityczna znajduje się w prawym dolnym narożniku elementu.

Obiekty belkowe

Płaszczyzna górna

Oś analityczna jest powiązana z górną płaszczyzną.

Obiekty płytowe (blachy, płyty, panele)

Płaszczyzna środkowa

Oś analityczna jest powiązana ze środkową płaszczyzną.

Obiekty płytowe

Płaszczyzna dolna

Oś analityczna jest powiązana z dolną płaszczyzną.

Obiekty płytowe

Lewa płaszczyzna

Oś analityczna jest powiązana z lewą płaszczyzną.

Obiekty płytowe

Prawa płaszczyzna

Oś analityczna jest powiązana z prawą płaszczyzną.

Obiekty płytowe

Płaszczyzna środkowa (lewa/prawa)

Oś analityczna jest powiązana ze środkową płaszczyzną (względem płaszczyzn: lewej i prawej).

Obiekty płytowe

Tekla Structures używa powyższych opcji dla każdego elementu, gdy na liście Położenie osi elementu znajdującej się w oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego wybrano Użyj domyślnych ustawień modelu.

W przypadku wybrania opcji Oś neutralna położenie elementu i odsunięcia końców są uwzględniane w Tekla Structures podczas tworzenia węzłów. W przypadku wybrania opcji Oś odniesienia węzły są tworzone w Tekla Structures jako punkty odniesienia części.

Wskazówka:

Można również skorzystać ze skrótów klawiaturowych, aby przesuwać wybraną część analityczną względem elementu fizycznego.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej