Aplikacje analityczne

Tekla Structures
2023
Tekla Structures

Aplikacje analityczne

Aplikacja analityczna jest zewnętrznym oprogramowaniem do analizy i projektowania używanym z programem Tekla Structures w celu analizy i projektowania konstrukcji.

Aplikacja analityczna oblicza siły, momenty i naprężenia w konstrukcji. Oblicza również przemieszczenia, ugięcia, obroty i odkształcenia obiektów w różnych warunkach obciążenia.

Program Tekla Structures można łączyć z wieloma aplikacjami analitycznymi, a także obsługuje za ich pomocą eksport do kilku formatów. Aplikacja analityczna używana do analizy konstrukcyjnych korzysta z danych z modeli analitycznych Tekla Structures w celu generowania wyników analizy.

W celu przeprowadzania analizy modeli Tekla Structures za pomocą aplikacji analitycznej należy zainstalować bezpośrednie połączenie między Tekla Structures a aplikacją analityczną.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej