XSR_USE_ZERO_INCH_VALUE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XSR_​USE_​ZERO_​INCH_​VALUE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Szablony i symbole

Aby pozycja zero cali była wyświetlana dla wartości zawierających tylko stopy i ułamki, np. 2'-0''3/4 lub 1/4, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Jeśli nie jest to pożądane, należy użyć wartości FALSE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej