XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_SCROLL_MODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ZOOM_​STEP_​RATIO_​IN_​SCROLL_​MODE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok modelu

Umożliwia ustawienie współczynnika powiększenia stosowanego przy przyciskaniu i obracaniu kółka myszy. Należy wprowadzić wartość dziesiętną. Zwiększenie tej wartości spowoduje mocniejszą zmianę przybliżenia wraz każdym kliknięciem myszy. Wartością domyślną jest 0.01.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej