XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ZOOM_​STEP_​RATIO_​IN_​MOUSEWHEEL_​MODE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok modelu

Umożliwia ustawianie współczynnika przybliżenia stosowanego podczas używania środkowego przycisku myszy. Należy wprowadzić wartość dziesiętną. Zwiększenie tej wartości spowoduje mocniejszą zmianę przybliżenia wraz każdym kliknięciem myszy. Wartością domyślną jest 0.05.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej