XS_ZOOM_STEP_RATIO

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_ZOOM_STEP_RATIO

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok modelu

Umożliwia skonfigurowanie poleceń Powiększ i Zmniejsz. Wartością domyślną jest 0.25. Zwiększenie tej wartości spowoduje mocniejszą zmianę przybliżenia wraz każdym kliknięciem myszy.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej