XS_ZERO_POINT_SYMBOL_OLD_WAY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_ZERO_POINT_SYMBOL_OLD_WAY

Kategoria

Wymiarowanie: Ogólne

Aby do wskazywania zerowych punktów wymiarów bezwzględnych podawanych w jednostkach brytyjskich używać znaków RD zawierających okrąg, a nie tekst RD, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Domyślnie znaki RD zawierają tekst RD. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej