XS_VISUALIZE_VIEW_NEIGHBOUR_PART_EXTENSION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​VISUALIZE_​VIEW_​NEIGHBOUR_​PART_​EXTENSION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok rysunku

Nadaj tej opcji zaawansowanej wartość TRUE, aby w widokach rysunków były wyświetlane rozszerzenia na elementy sąsiednie. Jeśli ta opcja zaawansowana będzie miała wartość FALSE, rozszerzenia na elementy sąsiednie nie będą widoczne. Wartością domyślną jest TRUE.

Po wybraniu widoku jego rozszerzenia na sąsiednie elementy będą widoczne również w innych widokach.

Uwaga:

Jeśli sąsiednie elementy są niewidoczne wskutek zaznaczenia opcji Brak w ustawieniu Sąsiednie elementy w oknie dialogowym Właściwości sąsiednich elementów, rozszerzenia na sąsiednie elementy nie będą widoczne nawet po ustawieniu w tej opcji zaawansowanej wartości TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Zobacz również

Wyświetlenie elementów sąsiednich na rysunkach

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej