XS_USER_SETTINGS_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​USER_​SETTINGS_​DIRECTORY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini). Jej wartość zależy od systemu.

Tę opcję zaawansowaną ustawia się jako zmienną środowiskową systemu Windows we właściwościach systemu Windows.

Opcja określa ścieżkę folderu zawierającego pliki user.ini i options.bin.

Wartością domyślną jest %XSUSERDATADIR%\UserSettings\.

Zobacz również

XSUSERDATADIR

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej