XS_TUBE_UNWRAP_WITH_CUT_HOLES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​TUBE_​UNWRAP_​WITH_​CUT_​HOLES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Aby uwzględniać wycięte otwory w rysunkach warsztatowych lub plikach NC rozwiniętych profili CHS (przekrojów okrągłych drążonych), należy ustawić wartość TRUE.

Wartością domyślną tej opcji zaawansowanej jest TRUE. W przypadku ustawienia wartości FALSE będzie stosowana istniejąca wcześniej metoda rozwijania.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Uwaga:

Jeśli w tej opcji zaawansowanej zostanie ustawiona wartość TRUE, ustawienia opcji zaawansowanych XS_TUBE_UNWRAP_LIMIT_THICKNESS i XS_TUBE_UNWRAP_PAPER_THICKNESS nie mają zastosowania.

Należy też zwrócić uwagę, że ta opcja zaawansowana nie wpływa na stożkowe profile rur.

Zobacz również

XS_​TUBE_​UNWRAP_​LIMIT_​THICKNESS

XS_​TUBE_​UNWRAP_​PAPER_​THICKNESS

XS_​TUBE_​UNWRAP_​USE_​PLATE_​PROFILE_​TYPE_​IN_​NC

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej