XS_SYSTEM

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SYSTEM

Kategoria: Lokalizacje pliku

Uwaga:

Ta opcja zaawansowana jest przeznaczona wyłącznie dla administratorów.

Wskazuje położenie folderu systemowego Tekla Structures. Folder systemowy służy do przechowywania plików określających ustawienia domyślne. Należą do nich na przykład pliki standard, danych (.dat), pliki właściwości, pliki rysunków, pliki szablonów i raportów.

Określanie więcej niż jednego folderu systemowego

Można określić więcej niż jeden folder systemowy i w ten sposób zdefiniować konkretne ustawienia dla każdej roli. Za pomocą opcji ról zdefiniowanych w pliku env_<environment>.ini można wskazywać role podczas określania folderów systemowych w zmiennej XS_SYSTEM. Na przykład XS_STEEL (\Steel), XS_CONCRETE (\Concrete), XS_ENGINEERING (\Engineering) i XS_PRECAST (\Precast) wskazują foldery zawierające ustawienia specyficzne dla danej roli. Przykładowa opcja roli stalowej w pliku env_<environment>.ini może wyglądać następująco:

set XS_STEEL=%XSDATADIR%\environments\Steel\master_drawings\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_filters\;%XSDATADIR%\environments\Steel\model_settings\

Aby określić kilka folderów systemowych w zmiennej XS_SYSTEM, wprowadź opcje wskazujące opcje roli i oddziel je średnikami.

Przykład

set XS_SYSTEM=%XS_STEEL%;%XS_ENGINEERING%;%XS_CONTRACTOR%;%XS_GENERAL%;%XSDATADIR%\environments\common\system\

Tekla Structures przeszukuje foldery od prawej do lewej. Jeśli pliki o identycznych nazwach istnieją w kilku folderach, zostanie użyty plik odczytany jako ostatni. W powyższym przykładzie będą to pliki określone przez zmienną XS_STEEL, a nie pliki o takich samych nazwach z folderu common\system\ lub innego wcześniejszego folderu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i nie można jej zmienić.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej