XS_SWITCH_MULTI_NUMBERS_FOR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SWITCH_​MULTI_​NUMBERS_​FOR

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Numeracja

Umożliwia zdefiniowanie kolejności wyświetlania na rysunkach zbiorczych ich numerów oraz numerów części i zespołów. Dostępne opcje: NONE, ASSEMBLIES, PARTS i ASSEMBLIES_AND_PARTS. Wartością domyślną jest ASSEMBLIES_AND_PARTS.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Jeśli w tej opcji zaawansowanej zostanie ustawiona wartość PARTS, numery złożone są przedstawiane w postaci 101a, a nie a101.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej