XS_SUPERSCRIPT_USED_IN_DRAWING_TEXTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SUPERSCRIPT_​USED_​IN_​DRAWING_​TEXTS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Ogólne

Aby indeksy górne były wyświetlane w tekstach i na rysunkach, należy ustawić wartość TRUE. Ustawienie wartości FALSE powoduje wyłączenie tej funkcji. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej