XS_SUPERSCRIPT_HEIGHT_FACTOR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SUPERSCRIPT_​HEIGHT_​FACTOR

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Wymiarowanie: Ogólne

Ta opcja zaawansowana umożliwia ustawienie współczynnika skali dla wysokości tekstów w indeksach górnych używanych w wymiarach. Wartością domyślną jest 0.7.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykłady

Numer przykładu

Wartość opcji zaawansowanej

0.7

1.5

0.5

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej