XS_STORE_MULTIPLE_BAK_FILES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​STORE_​MULTIPLE_​BAK_​FILES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Umieszczenie pliku

Aby zapisać wiele wersji kopii zapasowej bazy danych modelu, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Każdorazowe zapisanie modelu powoduje utworzenie nowej kopii zapasowego pliku .bak. Nazwa każdego pliku kopii zapasowej zawiera datę i godzinę utworzenia. Stare i niepotrzebne pliki należy usuwać ręcznie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej