XS_STEEL1_TS_PAGE_9_EXTENSION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​STEEL1_​TS_​PAGE_​9_​EXTENSION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Umożliwia lokalizowanie zawartości strony 9 danych komponentu. Domyślnie są używane standardowe ustawienia komponentów. Na przykład w środowisku amerykańskim można użyć wartości _usimp.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej