XS_STEEL1_TS_PAGE_10_EXTENSION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​STEEL1_​TS_​PAGE_​10_​EXTENSION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Umożliwia lokalizowanie zawartości strony 10 danych komponentu (stopnie z katalogu w komponentach schodowych). Domyślnie są używane standardowe ustawienia komponentów.

Profile stopnia pochodzą z pliku steps.dat, który jest specyficzny dla środowiska. Aby profil był widoczny na liście katalogu stopni/profili stopni w oknie dialogowym komponentu Schody, nazwy profili również muszą być podane w pliku środowiska .inp znajdującym się w folderze \TeklaStructures\<version>\applications\steel1. Każde środowisko ma inny plik: ts_page_10_australasia.inp, ts_page_10_austria.inp, ts_page_10_china.inp itd. Na przykład w środowisku amerykańskim można użyć dla tej opcji zaawansowanej wartości _usimp.

Komponenty schodowe i opcje, których dotyczy ta opcja:

  • Schody (S71): zakładka Ustawienia schodów: Katalog stopni
  • Schody (S82): zakładka Parametry: Profil stopnia

W przypadku komponentu Schody S71 w parametrze Typ stopnia należy ustawić wartość Katalog stopni, aby można było wybrać profil stopnia na liście Katalog stopni.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej