XS_STD_LOCALE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​STD_​LOCALE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i powinna zostać określona w plikach lang_<CurrentLanguage>.ini.

Ta opcja zaawansowana umożliwia otwieranie rysunków, gdy program Tekla Structures jest w wersji angielskiej, a system operacyjny Windows używa wielobajtowego zestawu znaków. W pliku teklastructures.ini należy ustawić jedną z następujących wartości, zależnie od ustawień regionalnych systemu operacyjnego:

  • set XS_STD_LOCALE=japanese

  • set XS_STD_LOCALE=chinese-traditional

  • set XS_STD_LOCALE=chinese-simplified

  • set XS_STD_LOCALE=russian_us.1251

  • set XS_STD_LOCALE=korean_korea.949

W przypadku ustawienia w opcji XS_STD_LOCALE innej wartości lub jej nie podania będzie używany język angielski.

Uwaga:

Więcej informacji na temat ustawień regionalnych zawiera artykuł https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms903928.aspx.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej