XS_STANDARD_STIFFENER_WIDTH_TOLERANCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​STANDARD_​STIFFENER_​WIDTH_​TOLERANCE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Komponenty

Umożliwia zdefiniowanie tolerancji między rzeczywistą a standardową szerokością żeber, które tworzą:

 • Usztywniona blacha ścinana (17)

 • Usztywniona blacha końcowa (27)

 • Króciec (28)

 • Wstawka (40)

 • Blacha końcowa z żebrem częściowym (65)

 • Belka z żebrem (129)

 • Słup z blachą ścinaną (131)

 • Połączenie sztywne na śruby (134)

 • Połączenie belek króćcem (135)

 • Połączenie kątownikiem (141)

 • Blacha gięta (151)

 • Połączenie sztywne (181)

 • Słup z żebrami W (182)

 • Słup z żebrami (186)

 • Słup z żebrami S (187)

 • Żebra (1003)

 • Blacha podstawy usztywniona żebrami (1016)

 • Żebra wielokrotne (1064)

Wartość należy wprowadzić w milimetrach. Nie używaj wartości 0. Wartością domyślną opcji zaawansowanej jest 10.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej