XS_STACKED_FRACTION_TYPE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​STACKED_​FRACTION_​TYPE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Jednostki brytyjskie

Umożliwia zdefiniowanie wyglądu ułamków. Ułamki piętrowe mogą występować między innymi w rysunkach, tekście i oznaczeniach, ale nie w szablonach. Dostępne są następujące opcje (od lewej do prawej na rysunku):

  • NOT_STACKED

  • DASH

  • SLASH

  • WITHOUT_SLASH

Aby nie używać ułamków piętrowych, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość NOT_STACKED, (domyślnie) albo w tekście umieść znak ukośnika odwrotnego (\) przez znakiem ukośnika (/), np. 1\ /16.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej