XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SOLID_​USE_​HIGHER_​ACCURACY

Ta opcja zaawansowana musi być ustawiona w pliku inicjującym (.ini).

Uwaga:

Ta opcja zaawansowana zwiększa liczbę powierzchni w obiektach bryłowych, co spowalnia działanie programu Tekla Structures. Zalecamy używanie tej opcji zaawansowanej tylko w razie potrzeby.

Gdy w pliku options.ini w folderze modelu zostanie nadana tej opcji zaawansowanej wartość TRUE:

  • Jeśli w oknie dialogowym Wyświetl w ustawieniu prezentacji elementu zostanie zaznaczona opcja Dokładny, elementy będą wyświetlane z zaokrągleniami. Spoiny wieloboczne również uwzględniają zaokrąglenia profili.

  • Gdy opcja zaawansowana XS_​DISPLAY_​FILLET_​EDGES ma wartość TRUE, między zaokrągleniami i segmentami prostymi elementów są wyświetlane linie.

  • Objętość, powierzchnia i waga netto elementu są bliższe faktycznych wartości produkcyjnych.

Wartość TRUE dla tej opcji zaawansowanej ustawia się w pliku options.ini w folderze modelu. Wartością domyślną jest FALSE.

Ograniczenia

  • Nie należy aktywować tej opcji zaawansowanej podczas tworzenia plików NC/DSTV, ponieważ może to spowodować niedokładności w eksportowanych danych.

  • Nie należy aktywować tej opcji zaawansowanej podczas tworzenia widoków pojedynczych elementów lub rysunków zespołów, ponieważ może to spowodować niepotrzebne tworzenie linii wymiarów.

  • W komponentach pewne żebra mogą się wcinać w kołnierze słupów lub belek.

  • Niektóre odległości krawędzi śrub są błędnie obliczane.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej