XS_SOLID_BUFFER_SIZE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SOLID_​BUFFER_​SIZE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Szybkość i dokładność

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie wielkości bufora obiektów bryłowych. Wartość jest liczbą obiektów bryłowych średniej wielkości. Rozmiar bufora zależy od środowiska.

Program Tekla Structures tworzy bufor w systemowej pamięci RAM w celu przechowywania bryłowych przedstawień elementów tworzonych w niektórych procesach. Dzieje się to na przykład podczas numerowania modelu w programie Tekla Structures. Gdy bufor zostanie zapełniony, Tekla Structures czyści jego zawartość, aby móc go dalej używać.

Po zwiększeniu rozmiaru bufora program Tekla Structures będzie mógł przechowywać więcej obiektów bryłowych w pamięci, dzięki czemu nie trzeba ich tak często odświeżać. Zwiększenie tej wartości zwiększa również ilość pamięci dostępnej dla procesów. Zmniejszenie bufora redukuje zapotrzebowanie na pamięć, ale też pogarsza wydajność, ponieważ Tekla Structures musi częściej odświeżać obiekty bryłowe.

Najlepszym sposobem określenia optymalnej wielkości bufora jest przetestowanie różnych ustawień. Należy pamiętać, że otwarcie każdego okna programu Tekla Structures zajmuje nieco pamięci RAM, oraz że inne programy również używają tę pamięć do różnych procesów.

Aby duże modele dobrze działały w warunkach ograniczonej ilości pamięci, wielkość bufora obiektów bryłowych należy ustawić w przedziale od 0,2 do 5 × liczba elementów w modelu. Liczbę elementów można sprawdzić na karcie Edycja, klikając kolejno opcje Zbadaj > Wielkość modelu.

Na komputerach 64-bitowych zazwyczaj nie trzeba zmieniać domyślnej wartości. Przy dużych zasobach pamięci ustawiona wielkość bufora powinna być co najmniej równa liczbie elementów w modelu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej